top of page

Sürdürülebilirlik Raporu

ÇEVRESEL KONULAR 

 

 

 • Otelimiz için çevre politikası güncellenmiş ve çalışmalarımız bu politika çerçevesinde, çevreye olan etkimizi minimuma çekmeyi hedefleyerek sürdürülmüştür. 

 • Çevre politikamız misafir ve personel duyuru panosunda ilan edilmiştir, web sitemizde yayınlanmaktadır. 

 • Misafir odalarında balkon kapıları açıkken klimaların çalışması otomatik olarak engellenmektedir (switchler düzenli olarak kontrol edilmekte, çalışmayanların yenileriyle değişimi sağlanmaktadır). 

 • Muhtelif zamanlarda çevre yönetimi konularında danışman firmamız tarafından tüm departman çalışanlarıyla eğitim toplantıları yapılmış ve bu toplantılar kayıt altına alınmıştır. 

 • Su ve enerji tasarrufu konusunda personel alanlarına bilgilendirme yazıları asılmış ve personellerimize eğitimler verilmiştir. 

 • Otelimizde enerji tüketimi yapan tüm araç ve gereçlerin yenileme ve iyileştirme çalışmalarında çevre dostu ürün alımına karar verilmiştir. A sınıfı ürünler satın alınmasına özen gösterilmektedir.  

 • Atık miktarını azaltmak amacıyla satın alınacak yiyecek ve içecek ürünlerinin mümkün olduğunca yerel tedarikçilerden ve büyük ambalajlı alımına özen gösterilmektedir. 

 • Odalarımızda bulunan linen prosedürü uygulaması sürdürülmekte, böylece gereksiz su ve deterjan tüketimi önlenmektedir.  

 • Su ve enerji tüketim kayıtları aylık olarak tutulmaya devam edilmiştir. 

ENERJİ VE SU TÜKETİMİ DEĞERLENDİRMELERİ 

 

     2024 yılında enerji tüketimlerimizi %5 azaltmayı, Su tüketimimizi %5 ve Atık miktarımızı %5 azaltmayı hedefliyoruz. 

 

 

 

 

Biyoçeşitliliğin Önemi: 

Biyoçeşitlilik, doğal yaşam için hayati öneme sahip olan bir unsurdur. Doğal yaşamın devamlılığı ve ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde işlev görmesi için biyoçeşitlilik korunmalı ve sürdürülmelidir. İşte biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini açıklayan bazı noktalar: 

 • Ekosistem İşlevleri: Biyoçeşitlilik, ekosistemlerin işlevselliğini sağlar. Farklı bitki ve hayvan türleri, ekosistemlerdeki besin ağlarına, tozlaşma ve tohum yayılımı gibi süreçlere katkıda bulunur. Bu süreçler, ekosistemlerin dengeli bir şekilde işlemesini ve temel ekosistem hizmetlerinin sağlanmasını sağlar. 

 • Besin Güvenliği: Biyoçeşitlilik, insanlar için besin kaynaklarının sağlanmasında kritik bir rol oynar. Farklı bitki türleri, tarım ürünleri, meyve ve sebzeler, tahıllar ve diğer besin kaynakları olarak kullanılır. Hayvanlar da et, süt, yumurta gibi protein kaynakları sağlar. Biyoçeşitlilik sayesinde farklı besin kaynaklarına erişim mümkün olur ve besin güvenliği sağlanır. 

 • İlaç ve Tıbbi Kaynaklar: Biyoçeşitlilik, doğal yaşamda bulunan bitkiler, mikroorganizmalar ve diğer organizmalar aracılığıyla tıbbi kaynaklar sağlar. Birçok ilaç ve tedavi yöntemi, doğal kaynaklardan elde edilen bileşiklere dayanır. Biyoçeşitlilik, yeni ilaçların keşfi ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için potansiyel kaynakları içerir. 

 • Ekonomik Değer: Biyoçeşitlilik, ekonomik değer sağlar. Turizm sektörü, doğal çevrenin çekiciliği ve biyoçeşitlilik üzerine kuruludur. Doğal alanlar, turistlerin ilgisini çeker ve turizm geliri elde edilmesini sağlar. Ayrıca, biyoçeşitlilik temelli sektörler, tarım, balıkçılık ve ormancılık gibi sektörler aracılığıyla ekonomik faaliyetlere katkıda bulunur. 

 • Ekosistem Stabilitesi ve Dayanıklılık: Biyoçeşitlilik, ekosistemlerin stabilitesini ve dayanıklılığını artırır. Farklı türlerin varlığı, ekosistemlerin değişen koşullara uyum sağlamasını ve dengede kalmasını sağlar. Tek bir türün aşırı artması veya azalması, ekosistemlerde dengesizliklere ve işlev bozukluklarına yol açabilir. Biyoçeşitlilik, ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesini ve çevresel değişikliklere uyum sağlamasını destekler. 

Biyolojik çeşitlilik, doğal yaşamın devamlılığını sağlar, ekosistemlerin işlevselliğini korur, besin güvenliği sağlar, tıbbi kaynaklar sunar, ekonomik değer yaratır ve ekosistemlerin stabilitesini artırır. 

 

 

 

ÇEVRE FAALİYET RAPORU 

2023 Yılı Hedeflerimiz ve 2022 Yılında Kaydedilen Gelişmelere Yönelik İlerleme Raporu 

Otelimizin açılış tarihinden itibaren sezon boyunca aşağıda maddeler halinde belirtilen çalışmalar yapılmıştır. Yapılan tüm çalışmalar kayıt altına alınmaktadır.  

Otelimiz için çevre politikası hazırlanmış ve bu politika çerçevesinde çalışmalar yapılmıştır. 

Çevre politikamız misafir ve personel duyuru panolarında ilan edilmiştir. 

Bazı misafir odalarında balkon kapıları açıkken klimaların çalışması otomatik olarak engellenmektedir, diğer odalar içinde yapılması planlanmaktadır.    

Muhtelif zamanlarda çevre yönetimi hususunda tüm departman yöneticileri ile toplantılar yapılmıştır.  

Su ve enerji tasarrufu konusunda personel alanlarına bilgilendirme yazıları asılmıştır. 

Otelimizde gaz tüketimi yapan tüm araç ve gereçlerin envanteri çıkarılmış ve tehlikeli gaz tüketen cihazların yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bundan sonraki süreçte çevre dostu ürün alımına karar verilmiştir.  

Satın alınacak yiyecek ve içecek ürünlerinin mümkün olduğunca yerel tedarikçilerden ve büyük ambalajlı alımına özen gösterilmektedir. 

Su ve elektrik tüketim kayıtları hazırlanmış ve aylık olarak tutulmaya başlanmıştır. Bu kayıtlar izlenmekte ve olası göstergeleri konusunda aksiyon alınmaktadır. 

Bazı az hareketli noktalardaki anahtarlı lambalar sensörlü lambaya dönüştürülmesi planlanmaktadır.  

Misafir odaları ve ortak kullanım alanlarındaki sifonlar 6 litreye ayarlanmıştır. 

Cam, plastik, kâğıt ve metal atıklar için kg takip çizelgesi hazırlandı ve gönderilen atıkların kayıtları 2022 turizm sezonunda günlük – aylık olarak tutulmuştur. 2023 turizm sezonundan itibarende günlük olarak tutulacaktır. 

Havuz makine dairesindeki su sızıntıları kontrol edilmiş ve sıkıntılar giderilmiştir. 

Kullanılan havuz kimyasalları bakanlık onaylı ve çevresel kullanıma uygundur. 

Atıklar konusunda yapılan çalışmalar.(yerinde ayrıştırma) 

Lekeli çarşaflar kurulama, bardak silme bezine dönüştürülmektedir. 

Printer çıktılarının mümkün olduğu ölçüde arkalı önlü basılması. 

Atık yağların toplanıp anlaşmalı olduğumuz KOLZA firmasına tutanak karşılığı teslim edilmesi. 

Kısa ve Orta Vadeli Planlar 

Kısa vadeli hedefler 0-2 yıl 

Geri hizmet alanlarında florasan ve genel aydınlatmaların tamamının led aydınlatma ile değişimi. Misafir kat koridorlarında sensörlü aydınlatmaya geçilmiştir. 

Karanlığa duyarlı genel alan aydınlatma kullanımı. 

Az hareketli alanlarda sensorlu lamba kullanımına geçmek  

Timing cihazı kullanım alanlarını artırmak 

 Uzun Vadeli hedefler 2-5 yıl 

Colormatik cam kullanımı. 

Rüzgar ve güneş enerjisi kullanarak elektrik üreten sistemlere geçilmesi. 

 • Tesisteki tüm çöpleri cinslerine göre ayrıştırıyor, atıkların azaltılması için yöntemler geliştiriyor, atıkların geri dönüşümünü ve bertarafını takip ediyoruz. 

 • Çevre konusunda yayınlanmış yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz. 

 • Su tüketimini azaltmak için uygun armatürler,  çeşitli bölümlerde 2 aşamalı wc rezervuarları kullanmaya özen gösteriyoruz. 

 • Çevre dostu, biyolojik çözünürlüğü yüksek deterjanlar kullanıyoruz. 

 • Kullanılan sıcak suyu güneş enerjisinden elde ediyoruz. 

 • Isıtma ve soğutma sistemlerinin uygun derecelerde çalışmasını sağlıyor, gereksiz ısıtma ve soğutmadan kaçınıyoruz. 

 • Tesisimizdeki tüm cihaz ve araçların rutin bakımlarını yapıyor ve yaptırıyoruz. 

 • Yeni cihaz alımlarında enerji verimliliği sınıfı yüksek olan cihazları tercih ediyoruz. 

 • Hizmetimizin uygun aşamalarında sıcak su yerine soğuk su kullanımını tercih ediyoruz. 

 • Isıtma ve soğutma ekipmanlarının yerleşimini ekipmanların verimliliğini azaltmayacak şekilde planlıyoruz. 

 • Tesis genelinde enerji tasarruflu aydınlatmalar ve uygun alanlarda harekete duyarlı aydınlatmalar kullanmaya özen gösteriyoruz. 

 • Enerji tüketimini ve kimyasal tüketimini uygun seviyelerde tutma amaçlı olarak personelimize planlı eğitimler veriyoruz. 

 • Tesis içi ve dışı iletişimimizde zorunlu durumlar dışında elektronik ortamı kullanıyor, gereksiz çıktı alımından kaçınıyoruz. 

 • Isıtma, soğutma ve aydınlatmada otomasyon sistemlerini kullanıyoruz. 

 • Kullanılmış fakat tamamen yıpranmamış eşyaları okul, yurt vb. ihtiyaç sahibi kuruluşlara gönderiyoruz. 

 • Misafirlerimizin talebi olmadıkça havlu ve çarşafları gün aşırı değiştiriyoruz. 

 • Deniz ve plajı temiz tutuyor, çevre bilinçlendirme etkinliklerine katılıyor ve destek veriyoruz. 

 • Odalarda kartlı sistemle enerji tüketimini kontrol etmeye çalışıyoruz. 

 • Odalarımızda pamuk malzemeden havlu-çarşaf kullanıyoruz. 

 • Çevreyi koruma yönünde uygulamaları olan tedarikçilerle çalışmaya özen gösteriyoruz. 

 • Tarihi ve turistik alanların korunması ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlere destek veriyor, yapılan etkinliklere katılım sağlıyoruz. 

 • Doğal yapıyı bozacak her türlü yapılaşmaya engel oluyor, tesisi yenilemelerimizde doğa dostu tasarımları tercih ediyoruz. 

 

 • YASAL GEREKLİLİKLER 

 •  

 • Tesisimizde 2023 yılı için canlı müzik yayın izni alınmıştır. Tesisin Çevre izni alınmış olup 5 yıl geçerlidir. 

 • Çevre ile ilgili (ÇED gerekli değildir, Sıfır Atık Belgesi vb) yasal zorunluluk kapsamındaki tüm gerekliliklerimizi yerine getirip, yasal zorunluluklarımızı takip etmekteyiz. 

 • Sürekli eğitime önem vererek periyodik olarak farklı konularda eğitimler verilmektedir.  

 • (Departman İş Başı Eğitimleri, Hijyen ve Gıda Güvenliği Eğitimi, Çevre Eğitimi, Kimyasal Kullanım Eğitimi ve Sürdürülebilirlilik Turizm Eğitimleri verilmektedir. ) 

 • İşletmemizde engelli personel istihdam edilmesine önem verilir. 

 

 • İşletmemiz, yerel halkı ve öğrencileri imkanları dahilinde destekler. 

 

SOSYAL YARDIMLAŞMA, YEREL TOPLUM VE PERSONEL KONULARI 

 

Tesisin sosyal proje sorumlusu ataması yapılmıştır.  

 

 

 1. SOSYAL PROJELER 

 

Tesis politikasına uygun olarak, markamızın getirdiği sosyal sorumluluk anlayışı ile başta çalışanlar olmak üzere misafir ve yerel halkın bilinçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması üzere sosyal projeler planlanmıştır.    

 

Yapılan Projeler: 

Kadınları gece mesaiye bırakmama, ağır işte çalıştırmama, çocuk yaşta işçi çalıştırmama gibi pozitif ayrımcılık yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 

 

Tüm çalışanlara sosyal güvenlik sisteminin sağladığı sağlık hizmeti haricinde işyeri hekimimizin sürekli tesis içerisinde çalışanlarımıza sağlık hizmeti vermektedir. 

 

Tesisimize, belli noktalarda mavi kapak toplama üniteleri yerleştirme hedef planına alındı, mavi kapak toplama kampanyası ile engelsiz yaşama (tekerlekli sandalye) destek olunacak. 

 

 

 

 

 • Her ay başında, personellerimizden o ay doğanların doğum günleri için doğum günü kutlaması, motivasyon yemekleri düzenlenmektedir. Sezon açılmadan önce ve belirli aralıklarla Personelimize Çevre Sağlığı, Gıda Güvenliği ve Hijyen gibi konularda eğitimler verilmektedir. 

 

 • Misafirlerimiz için ülkemizin yerel lezzetlerini tanıtmak amacıyla Beachfront Restoran menüsünde özel ürünlerimiz bulunmaktadır.  

 

 • Yöresel lezzetlerin sunulduğu, Bölgesel sanatçıların seslendirdiği Türkçe Müzik Geceleri Etkinlikleri sergilenmektedir. 

 

SOSYAL KONULAR, İNSANA BAKIŞ AÇISI VE YEREL TOPLUM İLİŞKİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER 

2024 Yılı Hedeflerimiz ve 2023 Yılında Kaydedilen Gelişmelere Yönelik İlerleme Raporu 

 

 

 • Beachfront Hotel çevrenin, çalışanların ve içinde bulunduğu toplumun gelişimine katkıda bulunmayı sorumlulukları içinde görür. 

 • İşletmemiz, turizm ve sivil toplum kuruluşu üyeliklerini,  yerel toplum ilişkilerini ve yerel yönetimlere destek projelerini arttırarak sürdürmekte kararlıdır. 

 • Bölgede kültürel zenginliği ve yerel üreticileri destekler, yerel ekonomiye katkı sağlar. Tesisimizde yerel bal standı kurulmuştur. Yerel ürünleri tercih eder ve tesisin bulunduğu bölgelerde yaşayan insanlara iş imkanı sağlar.  

 • İşletmemizde engelli personel istihdam edilmesine önem verilir.  

 • Mevcut  personel ile uzun süreli çalışmayı hedefler. Bilgi, görgü ve becerilerinin arttırılması ile ilgili eğitim programları uygular.  

 • İşletmemiz, yerel halkı ve öğrencileri imkanları dahilinde destekler. 

 • Depremzede vatandaşlarımızı otelimizde misafir etmekten memnuniyet duyduk. 

 • Restoranda bulunan menüde yemekler, Ulusal yemeklerimiz, yöresel lezzetlerimiz yörenin kültürel yapısı, müzikleri, misafirlere tanıtılır. 

Uluslararası işçi ve insan hakları standartlarını ve uygulama esaslarını destekleme konusunda kaydedilen gelişme 

Otelimizde personel sağlığı ve güvenliğinden emin olmak, onlara daha uygun bir çalışma ortamı sağlamak adına bir uzman firma ile çalışıyoruz.  

Risk analizi, ilk yardım, personel sağlık muayeneleri konusunda çalışmalar yapılmıştır ve bu uygulamalar halen sürdürülmektedir.  

Ayrıca sağlık, güvenlik, gıda ve su hijyeni konularında bir danışman firma ile sözleşme imzalanmıştır. 

 Tüm Beachfront Hotel personeli yukarıda belirtilen konularda eğitim almış ve sertifikalandırılmıştır. 

Yapılabilecek konular: 

Zayıf gruplara yardım, aktivite (engelliler, huzur evi) – ziyaret, pasta yaptırıp huzur evi ziyareti, okullar, öğrenciler ihtiyacı olan kişilere yardım, eğitim, bağış, eşya yardımı, tiyatro – sinema bileti..gibi konularında hedefler belirledik ve görüşmeler devam etmektedir.  

Yerel topluluk ilişkilerinden sorumlu, Sn. Metin Bozbaş tır. 

 Kadınları gece mesaiye bırakmama, ağır işte çalıştırmama, çocuk yaşta işçi çalıştırmama gibi pozitif ayrımcılık yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 

 

Tüm çalışanlara sosyal güvenlik sistemi sağlanmıştır. 

2024 YILI HEDEFLERİMİZ 

Personelimiz ile birlikte Kızılay kan bağışı etkinliği 

Huzur evi ziyareti ve bölgedeki öğrencilerin bir öğle yemeğinde otelimizde ağırlanması 

PERSONEL İLERLEME RAPORU 

Aşağıda maddeler halinde belirtilen hususlar icra edilmiştir. Bu hususların bir kısmı geçmiş dönemlerde fiilen uygulanmakta iken bu uygulamalar geliştirilmiş ve bu dönemde kayıtları tutulmaya başlanmıştır.  

* Personel Yemekhanesine dilek, öneri ve şikâyet kutusu konulmuştur. Bu kutunun anahtarı üst yönetimde olup, personelin dilek, şikâyet ve önerilerinin bu şekilde üst yönetime ulaştırılması kolaylaştırılmıştır. 

* Personellere en az asgari ücretin yanında sağlık güvencesi, yemek, lojman, ve servis imkânı verilmektedir. 

* Personellerimizin üniformalarının temizliği sağlanmaktadır. 

* Her ay, ay içerisinde doğan tüm çalışanların doğum günü kutlamaları yapılacaktır. 

Otel adına sözleşmeli olunan klinikte tüm çalışanlar hizmet almak istediklerinde ücretsiz veya indirimli  muayene hakkına sahip olmaktadırlar.  

Personel anketleri düzenlenmekte olup, sonuçlara göre personellerimizin memnun olmadıkları hususlar (Örneğin; personel yemekhanesi yemeklerinin beğenilmemesi, bununla ilgili olarak menü değişikliğine gidilmesi gibi.) düzeltilmektedir. 

 

2024 YILI HEDEFLERİMİZ  

Her ay personellerimiz arasında oylama yapılarak ayın personeli seçilecek olup, bu personel ödüllendirilecektir. 

OTEL MÜDÜRÜ 

METİN BOZBAŞ 

 • The Beachfront Hotel Kalite, Gıda Güvenliği, Sosyal ve Çevre Politikası;

 

The Beachfront Hotel tüm çalışanlarıyla birlikte doğa ve çevreyi koruyarak en iyi kalitede hizmet sunmak için gereken kararlılığa ve çalışma gücüne sahiptir. Toplam kalite anlayışıyla hareket ederken, kalite yönetim sistemimizin dinamik yapısını korur, geliştirir ve etkinliğini sürekli kılarız. İçinde yaşadığımız çevreyi korumak ve devamlılığını sağlamak amacıyla; Ülkemizde yürürlükte olan çevre mevzuat, kanun ve yönetmeliklere uyar, tüm yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getiririz. Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve yerel toplumun çevre bilincini çevre politikalarımız ve vasıtasıyla yükseltmeyi, benimsemesini teşvik ederiz.

Otelimizin misafirlerine ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için: Gıda Güvenliği Yönetim sistemini uygulaması ile hijyen şartlarını ön planda tutar, sağlıklı gıda üretimi ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuat hükümlerine uyar, misafirlerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılar ve faaliyetlerimizi sürekli geliştirerek yenileriz.

 • Bölge Turizmine ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız;

The Beachfront Hotel Otelciler birliği GETOB ve Marmaris Belediyesi alt yapı birliği üyesidir,. Atıklarımızın ayrıştırılarak, geri dönüşümü olabilecek atıkların ekonomiye kazandırılması, tehlikeli olanlarının bertarafı görevlerimizi eksiksiz yerine getirmekteyiz.

Çevre Yönetim Sistemini bünyemizde kurarak tüm departmanların çevre boyutlarını inceler, çevreye olan etkilerimizi sürdürülebilir bir turizm için minimum düzeyde tutarız.

Çalışanlarımıza da çevre konusunda eğitimler verip ilişki içinde oldukları çevreyi korumalarını sağlayıp toplumun talep ve beklentilerine hitap etmekteyiz.

 

The Beachfront Hotel Çevreye Saygılıdır;

• Endemik bitki türlerini ve hayvanları bünyemizde barındırarak doğal yaşamı desteklemekteyiz.

• Nesilleri tükenme tehlikesi yaşayan Caretta Caretta cinsi kaplumbağların üreme bölgesinde bulunduğumuz için yuvalarını korur, yumurtlamaları için gerekli şartları yerine getiririz. Carettaları kontrol amacıyla gönüllü olarak gelen üniversite öğrencilerinin temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayarak destek vermekteyiz.

• Bahçemizde damlama sistemiyle verimli sulama yapılarak su ve elektrik tasarrufu sağlarız,

• Güneş Enerjisi panellerimiz ile doğal kaynakların korunmasında destek veririz.

• Odalarda tasarruflu havlu kullanımı ile ilgili uygulamalar ve çevre el kitapcıkları hazırlarız.

• Sebze dezenfeksiyonu için doğaya zararlı kimyasallar kullanmak yerine ozonla dezenfeksiyon sağlarız.

• Gıda Allerjisi olabilecek misafirlerimiz için gıdalarımızın reçetelerini yemeklerin yanlarında sunarak misafirlerimize klavuzluk ederiz.

 

Biyoçeşitlilik, Ekosistem, Hayvan refahı, Yaban Hayatın Korunması, Doğal Alanlara Ziyaret ve Doğal alanların Korunması

Biyoçeşitlilik, Ekosistem, Doğal Yaşamın Korunmasına, katkı, yapar, Misafir, Personeli ve Yerel Topluluklar ile iş birliği içindedir.

Hayvan refahına, Yaban Hayatın Korunmasına, Yaban avcılığı ve ticaretinin önlenmesine katkı, yapar, Misafir, Personeli ve Yerel Topluluklar ile iş birliği içindedir.

 

 • Yerel İlişkilerimizin Sürekliliğini Sağlamak ve Bölgedeki Üretimi Teşvik Amaçlı Olarak;

Sürdürülebilir çevreye yönelik satınalma politkamız doğrultusunda mümkün olduğunca yerel ürün ve hizmet satın alırız. Sektörümüzde ilgili yasal mevzuatlara ve gerekliliklerede uymayı taahüt ederiz. Yereldeki Sivil Toplum kuruluşlarını destekleyerek yerel kültürünü gelişimine katkıda bulunmayı taahhüt ederiz. Yerel halkın örf ve adetlerine saygı duyarak onlara zarar vermeden devamlılığımızı sağlamaktayız.

Ürünlerimizi alırken misafir memnuniyetini etkilemeyecek düzeyde lokal kaynaklardan temin ederiz, bu sayede gereksiz taşıma olmadığı için CO2 salınımını azaltmış oluyoruz.

Tedarikçilerimizle iyi ilişkiler kurarak alınan malzemelerin karşılığının zamanında ödenmesini sağlarız.

Otelimizde konaklayan misafirlerimize tarihi eserler, müzelere, çevre restaurant ve alışveriş merkezleri hakkında bilgilendirmeler yaparak broşürler veririz.

 

 • Sosyal Politikamız;

Uluslararası alanda kabul görmüş insan haklarını desteklemek ve izlemek, faaliyetlerimizi sürdürüp geliştirirken çalışanların sağılığını, refahını ve çevrenin korunmasını sağlamak. Çalışanlarımız ve onların sağladıkları katkılara değer veririz. Çalışanlarımızın işe alım ve istihdam (yerleştirme, terfi, sosyal haklar,vb) sürecinde deneyim,beceri düzeyi ve liyakat gibi seçim /değerlendirme kriterlerimiz doğrultusunda herkese millet , ırk, din, inanç yaş, tabiiyet, cinsel yönelim,medeni durumu, gebelik, engellilik, sendika üyeliği ve siyasi düşünce gözetmeksizin eşit fırsat verilmektedir. Bu yönde, insan kaynakları ve insana yatırım projeleri ,paydaş kültürü ve şirket vizyonu ,eğitim destek faaliyetleri, kültür ve sanatı geliştirici uygulamalar gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren tüm konularda belirlenen kriter ve prensiplere uygun olarak hareket edilmektedir.

Birbirimize adil ve saygıyla davranarak insanların en iyi işlerini ortaya çıkarabilecekleri; huzur ve düzen içersinde ; kanuna aykırı taciz, aşağılama, sindirme, tehdit ve ayrımcılıktan uzak yüksek düzeyde güven içeren çalışma ortamı sağlamayı şirketimiz taahhüt etmektedir, bu durumlara kesinlikle tolerans gösterilmemektedir. Zorla işçi çalıştırmanın tüm şekillerini yasaklamaktadır. Çalışanların öneri ve şikayetlerini kolayca dile getirmeleri için gerekli imkanlar sağlanmaktadır. Öneri ve şikayet kutuları herkesin ulaşabileceği yerde bulundurulmakta , kutular kontrol edilerek değerlendirilmektedir.

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlamak;

Mevzuat ve yasal olarak belirlenmiş kanun ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak benimseyerek, tüm faaliyetlerimizde, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açabilecek olan tehlikeleri tespit edip,riskleri yönetmek, çalışanlarımızı, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz için güvenli ve sağlıklı ortamlar sunmak, bu kapsamdaki çalışmaların tümüne dair, her kesime bilinç artırıcı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin daima gelişimi ve denetimini sağlamak tüm kurum ve çalışanlarımızın öncelikli görevidir.

 

 • Çocuk İstismarı Politikası;

Çocukların hakları ve korunmaları konusunda yerel ve uluslarası belirlenmiş olan kanun ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak benimser, her türlü çocuk istismarına karşı durarak bu eylemleri kınar, yasalarda belirtilen tüm bu eylemlerle ilgili olarak yasal mercilere yardımcı olur, çocuk işçiliğine karşı tavrı vardır ve kanunlarla belirlenen stajyerler dışında çocuk işçi çalıştırmaz, bu kapsamdaki çalışmaların tümüne dair, her kesime (çalışanlar, misafirler ve tedarikçiler) bilinç arttırıcı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, çocuk hakları ve istismarına karşı daima gelişimi ve denetimini sağlamak tüm kurum ve çalışanlarımızın öncelikli görevidir. Herhangi bir problemde Güvenlik Departmanı tarafından polise ihbar edilecektir.

bottom of page